Lata 70. i 80.

Pierwsza Komunia św. w 1973 roku

 

Pierwsza Komunia św. w 1974 roku

 

Wizytacja kanoniczna ks. abpa Henryka Gulbinowicza, 20 marca 1980 roku
 
Pierwsza Komunia św. w dniu 6 czerwca 1982 roku

Z dziećmi ks. Jan Łazaryszczak i s. Felicja OP.

 

Siedemsetlecie Parafii św. Wawrzyńca w Budzowie, 12 marca 1983 roku

W obchodach brał udział ks. bp Wincenty Urban.

 

Pierwsza Komunia św. w 1983 roku

W Budzowie odbyła się w dniu 6 czerwca, w Srebrnej Górze 12 czerwca.

 

Pierwsza Komunia św. w 1984 roku

W Budzowie odbyła się w dniu 10 czerwca, w Srebrnej Górze 3 czerwca.
W kolejnych latach katechetką dzieci pierszokomunijnych była s. Janina OP.

 

Pierwsza Komunia św. w 1985 roku

W Budzowie odbyła się w dniu 2 czerwca, w Srebrnej Górze 9 czerwca.

 

Wizytacja kanoniczna ks. bpa Tadeusza Rybaka, 9 marca 1986 roku
 
Pierwsza Komunia św. w 1986 roku

W Budzowie odbyła się w dniu 25 maja, w Srebrnej Górze 1 czerwca.

 
Pierwsza Komunia św. w 1987 roku

 

Pierwsza Komunia św. w 1988 roku

W Budzowie odbyła się w dniu 29 maja, w Srebrnej Górze 22 czerwca.

 

Pierwsza Komunia św. w 1989 roku