Proboszcz

 

ks. Piotr Hebda

Ks. Piotr Hebda

→ święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 roku we Wrocławiu
→ został ustanowiony proboszczem Parafii Budzów w czerwcu 2010 roku