Rada parafialna

Rada duszpasterska służy głosem doradczym Księdzu Proboszczowi w sprawach duszpasterskich zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Przewodniczy jej Proboszcz, członkami są zaś wierni. Zadaniem Rady jest opiniowanie działań parafii oraz zgłaszanie wniosków i propozycji, które mogłyby udoskonalić jej funkcjonowanie. Powinnością Rady jest także wspieranie Proboszcza w dbaniu o sprawy gospodarczo-materialne.

 

Członkowie Rady Parafialnej:
Bazan Maria
Boese Henryk
Chalcarz Ewa
Horowski Krzysztof
Kozłowski Henryk
Maciejewska Halina
Marcinek Ryszard
Marciniak Henryk
Mróz Krzysztof
Płonka Jarosław
Rejzer Tadeusz
Rogólska Wiesława
Sekuła Józef
Sikora Zbigniew
Tyrcz Paweł
Wolnik Elżbieta