Siostry zakonne

W naszej parafii posługują siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika.

s. Symeona

s. Symeona Ciecierska OP

śluby wieczyste złożyła 8 sierpnia 1991 roku
w naszej parafii jest od 20 sierpnia 2009 roku
Przełożona domu zakonnego w Budzowie, zakrystianka

s. Rufina OP

s. Rufina Ślewa OP

śluby wieczyste złożyła 8 sierpnia 1979 roku
w naszej parafii jest od 22 sierpnia 2008 roku
kucharka domu zakonnego w Budzowie

s. Adriana OP

s. Adriana Nadolnik OP

śluby wieczyste złożyła 30 lipca 1992 roku
w naszej parafii jest od 23 sierpnia 2012 roku
katechetka w gimnazjum i szkole podstawowej wBudzowie

09sheet

DOMINIKANKI

Zgromadzenie Sióstr należy do wielkiej rodziny dominikańskiej założonej przez św. Dominika w XIII wieku, by głosić prawdę ewangeliczną najbardziej potrzebującym – "wszystkim, zawsze, wszędzie i na wszystkie możliwe sposoby". Contemplata aliis tradere to główne hasło duchowości dominikańskiej oznaczające nieustanną kontemplację Boga i dzielenie się jej owocami z innymi. Siostry, włączając się w to dzieło ewangelizacji, podejmują się katechizacji, prowadzenia rekolekcji, przedszkoli, pracują wśród chorych, w domach pomocy społecznej, z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, w parafiach posługują również jako zakrystianki i organistki. Zgromadzenie zostało założone w XIX wieku przez Matkę Kolumbę Białecką na terenie diecezji sandomierskiej w Tarnobrzegu-Wielowsi. Głównymi patronami zgromadzenia są Matka Boża, św. Katarzyna ze Sieny i św. Dominik.

Więcej na temat zgromadzenia na www.dominikanki.pl, a także o duchowości dominikańskiej na www.dominikanie.pl

Kaplica domu zakonnego

 

Kaplica u sióstr dominikanek

 

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika
Budzów 103
57-215 Srebrna Góra
tel: (74) 818 11 94