Triduum Paschalne 2014

Plan liturgii i adoracji w czasie Triduum Paschalnego 

Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek

godz. 19.00 

adoracja do godz. 22.00 i od 7.00 rano

 

Liturgia Wielkiego Piątku

godz. 19.00

po liturgii adoracja bez przerwy do Wigilii Paschalnej

 

Wigilia Paschalna

sobotę o godz. 22.00

 

Święcenie pokarmów: 10.00 i 12.00 w kościele parafialnym, w Żdanowie: 11.00

 

PLAN ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Członkowie Żywego Różańca

Róża MB Bolesnej /p. Ossowska/ –  godz. 24.00 – 1.30 /W. Sobota/

Róża MB Częstochowskiej /p. Bazan/ – godz. 1.30 – 3.00 /W. Sobota/

Róża Niepokalanego Poczęcia /p. Kluz/ – godz. 3.00 – 4.30 /W. Sobota/

Róża Królowej Polski /p. Kucharska/ – godz. 4.30 – 6.00 /W. Sobota/

Róża MB Różańcowej /p. Kocjan/ – godz. 6.00 – 7.30 /W. Sobota/

 

Dzieci i młodzież

Dzieci Szkoły Podstawowej – godz. 11.00 – 12.00 /W. Piątek i W. Sobota/

Młodzież Gimnazjum – godz. 16.00 – 17.00 /W. Piątek i W. Sobota/

Młodzież ponadgimnazjalna – godz. 22.00 – 24.00 /W.Piątek/

 

Mieszkańcy Budzowa

Numery 1 – 15                         godz. 7.00 – 8.00 /W. Piątek i W. Sobota/

Numery  16 – 30                     godz. 8.00 – 9.00 /W. Piątek i W. Sobota/

Numery  31 – 45                     godz. 9.00 – 10.00 /W. Piątek i W. Sobota/

Numery  46 – 60                     godz. 10.00 – 11.00 /W. Piątek i W. Sobota/

Numery  61 – 75                     godz. 11.00 – 12.00 /W. Piątek i W. Sobota/

Numery  76 – 90                     godz. 12.00 – 13.00 /W. Piątek i W. Sobota/

Numery   91 – 105                  godz. 13.00 – 14.00 /W. Piątek i W. Sobota/

Numery  106 – 120                 godz. 14.00 – 15.00 /W. Piątek i W. Sobota/

Numery 121 – 135                  godz. 15.00 – 16.00 /W. Piątek i W. Sobota/

Numery  136 – 150                 godz. 16.00 – 17.00 / W. Piątek i W. Sobota/

Numery 151 – 165                  godz. 17.00 – 18.00 /W. Piątek i W. Sobota/

Numery 166 – do końca        godz. 18.00 – 19.00 /W. Piątek i W. Sobota/

 

Mieszkańcy Żdanowa godz. 21.00 – 22.00 /W. Piątek/; 19.00–20.00 /W.Sobota/

 

Mieszkańcy Kolonii Budzowskich               godz. 20.00 – 21.30 /W. Sobota/

 

Gdyby komuś z mieszkańców nie odpowiadała wyznaczona godzina adoracji, proszę wziąć udział o dogodnej porze.
Zadbajmy o to, aby Pan Jezus nie był osamotniony w tych dniach w kościele!
Posted in AKTUALNOŚCI.